Zakład Robót Antykorozyjnych
i Termoizolacyjnych

Optymalizowane pod Internet Explorera


   Udział w większych realizacjach:

     Wschodnia Obwodnica Katowic - 32 obiekty mostowe:
      naprawa elementów żelbetowych
      ustrojów nośnych wraz z malowaniem
      zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych.

   

     Autostrada A-4 Kraków-Katowice - 6 obiektów mostowych:
      malowanie nowych wiaduktów żelbetowych
      remont obiektu stalowo-żelbetowego z naprawą i malowaniem konstrukcji
       żelbetowej
      zabezpieczeniem antykorozyjnym stalowej konstrukcji nośnej

   

     Droga Ekspresowa Elbląg-Kaliningrad:
      zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji nośnej
       zespolonego mostu stalowo-żelbetowego nad rzeką Omazą

   

     Drogowa Trasa Średnicowa w Katowicach - 8 obiektów mostowych:
      2 mury oporowe
      ekran dźwiękochłonny
      malowanie nowych obiektów
      remont obiektów istniejących z naprawą i malowaniem żelbetu
       i zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów stalowych.